Từ khóa: php co ban

Giới thiệu đôi chút về PHP

Ngôn ngữ lập trình được yêu thích và phổ biến nhất là PHP . Ngay cả wordpress chúng ta đang xài, đó cũng là 1 CMS được lập trình và phát triển dựa theo nền tảng PHP. Vậy chắc chắn chúng phải hiểu PHP là gì trước khi thiết kế website Wordpress.

Xem thêm...

Bài 1: Cú pháp cơ bản PHP

Đây là bài viết đầu tiên của mình trong Series Học PHP căn bản. Trong bài này mình sẽ ôn lại một số khái niệm quen thuộc về cú pháp cơ bản trong PHP

Xem thêm...

Bài 2: Khái niệm biến trong PHP

Trong HTML chúng ta thường khai báo trực tiếp giá trị vào trong các thẻ cấu trúc để trình biên tập đọc. Còn trong PHP các giá trị được gán vào biến để sử dụng và xử lý. Vậy biến là gì?

Xem thêm...

Bài 3:Toán tử trong PHP

Ví dụ 6+9 =15 ở đây 6 và 9 là toán hạng còn + là toán tử. Bài học này chúng ta sẽ lược qua khái niệm Toán tử là gì? Các loại toán tử thường dùng trong PHP.

Xem thêm...

Bài 4: Biểu thức điều kiện PHP

Ở bài trước toán tử PHP, mình đã đã giới thiệu đến các bạn toán tử điều kiện. Thường được dùng trong biểu thức điều kiện. Nó gần như đi suốt kích bản PHP mà ta xây dựng. Hãy cùng mình đi sâu hơn về biểu thức điều kiện php nhé.

Xem thêm...