Từ khóa: bieu thuc dieu kien

Bài 4: Biểu thức điều kiện PHP

Ở bài trước toán tử PHP, mình đã đã giới thiệu đến các bạn toán tử điều kiện. Thường được dùng trong biểu thức điều kiện. Nó gần như đi suốt kích bản PHP mà ta xây dựng. Hãy cùng mình đi sâu hơn về biểu thức điều kiện php nhé.

Xem thêm...