Từ khóa: thu thuat seo

Lợi ích không nhỏ đến từ liên kết website?

Đối với gu gồ việc mua bán backlink được coi là “cố tình SPAM để nâng thứ hạng” nhưng phải công nhận rằng: Chúng ta vẫn trao đổi mà chả sao. Các blogger vẫn đặt link cho nhau như một sự giới thiệu danh sách bạn bè. Ngoài ra, chúng thể hiện rằng mình có nhiều bạn bè

Xem thêm...