Từ khóa: html5

Cấu trúc chuẩn HTML5

HTML5, phiên bản mới nhất của Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML), là bản hiệu chỉnh triệt để nhất về ngôn ngữ này cho đến nay. Vậy thế nào chuẩn cấu trúc HTML5?

Xem thêm...