HTML và CSS

Lưu trữ những tài liệu HTML và CSS dành cho người mới học và nâng cao.

Cấu trúc chuẩn HTML5

HTML5, phiên bản mới nhất của Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HTML), là bản hiệu chỉnh triệt để nhất về ngôn ngữ này cho đến nay. Vậy thế nào chuẩn cấu trúc HTML5?

Xem thêm...